เงื่อนไขการสมัคร

Terms & Condition  Toyota Pretty 2022
Be Smart Be You

พบกับ Toyota Pretty มิติใหม่ กับบทบาทนำเสนอสินค้าสำคัญ และโอกาสที่จะก้าวมาเป็น Online influencer ในแบบคุณ บนทุก Platform ที่จะสะท้อนความสมาร์ทในตัวคุณอย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง มีอายุ 18 -25 ปี (อายุต้องไม่ถึง 26 ปี ในวันตัดสิน วันที่ 7 กพ. 2565)
 2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
 3. สถานภาพโสด
 4. บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 6. มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)
 7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 8. หากผู้เข้าประกวดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ต้องไม่เคยถ่ายภาพล่อแหลม อนาจาร หรือประกอบอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสีย ต่อสถาบันองค์กร หรือศีลธรรมของสังคม
 10. ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน
 11. ห้ามมีรอยสักที่ปรากฎเห็นได้ชัดเจน
 12. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 16 มกราคม พ.ศ.2565

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกสามารถกดสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.toyotapretty2022.com โดยต้องดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. แนบรูปถ่ายสี เต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป (ห้ามใช้รูปที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch และรูปต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 KB และต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน)
 2. ทำคลิป Video แนะนำตัวเอง หรือ แนะนำสินค้า 1 ผลิตภัณฑ์ (***หากเป็นสินค้ารถยนต์ ให้เป็นแบรนด์ TOYOTA เท่านั้น) ความยาวคลิปไม่เกิน 45 วินาที ,จำนวน 1 คลิป เพื่อให้เห็นทักษะในการพูดคุยสื่อสารเพื่อนำเสนอสินค้า ตาม Concept Be Smart Be You
 3. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ผลตอบแทน

 1. รายได้กว่า 600,000 บาท ตลอดระยะเวลาการทำงาน 13 เดือน
 2. ค่าทำคลิป และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำครบชุด
 3. ใช้รถยนต์โตโยต้าฟรีตลอดอายุสัญญาจ้าง
 4. คอร์ส อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และ คอร์ส อบรมพิเศษหลักสูตรพัฒนาการเป็น youtuber
 5. ชุดยูนิฟอร์มโตโยต้าพริตตี้
 6. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพพนักงานตลอดอายุสัญญาจ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ Toyota Pretty 2022

 1. ต้องทำงานตาม ตารางของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 2. ต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดทั้ง Offline , Online อาทิเช่น
  การต้อนรับลูกค้าที่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สำนักงานการตลาด (บางนา) และงานกิจกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัท ฯ กำหนด และสร้าง Content เพื่อทำ Clip VDO เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ และ ผลิตภัณท์
  ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 3. ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการต่างๆของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ทั้งใน
  ประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชน
 4. ต้องรักษาความลับของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รอบการพิจารณาตัดสิน

ช่วงรับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 – 16 มกราคม พ.ศ.2565

รอบคัดเลือก (“รอบที่ 1”) :
ในวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ให้เข้ารอบจำนวน 200 คน
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.toyotapretty2022.com

รอบที่ 2 :
ในวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือกจากรอบที่ 1 จำนวน 200 คน จะถูกคัดเลือกให้เหลือ 100 คน
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.toyotapretty2022.com

รอบแสดงความสามารถพิเศษ :
ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 จำนวน 100 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด (บางนา) เพื่อรับการคัดเลือก และนำเอกสารดังต่อไปนี้มาในการคัดเลือกรอบนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. วุฒิการศึกษาตัวจริง (Certificate) พร้อมสำนา
3. ผลการเรียนตัวจริง (Transcript) พร้อมสำนา
4. Portfolio (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในรอบแสดงความสามารถพิเศษนี้ ผู้สมัครจำนวน 100 คน จะถูกคัดเลือกให้เหลือ 20 คน

รอบตัดสิน :
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะทำการคัดเลือกและประกาศผลผู้ที่จะได้เป็น TOYOTA PRETTY 2022

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกใน TOYOTA PRETTY 2022 หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องยินยอมพักการศึกษา ตามระยะเวลาสัญญาจ้างงานที่ตกลงกันไว้
 2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2022 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 3. ผู้สมัครต้องห้ามโพสต์ หรือให้สัมภาษณ์อื่นใด ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 4. หลังจากได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2022 แล้ว ห้ามทำศัลยกรรมใดๆ เพิ่มเติม
 5. ไม่สามารถรีวิวผลิตภัณฑ์ หรือให้สัมภาษณ์อื่นใด ที่นอกเหนือจากแบรนด์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดได้
 6. ไม่กระทำการใดที่จะเกิดผลเสียกับภาพลักษณ์ของ TOYOTA PRETTY รวมถึงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 7. ไม่ทำคลิปที่มีเนื้อหาล่อแหลม หรือส่อไปในทางเพศ
 8. บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นผู้ดูแลการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 สงวนสิทธิในการขอเอกสาร หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิร่วมกับบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด ในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่างเป็นธรรมสำหรับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 9. หากมีการตรวจพบว่ามีข้อความใดๆ ในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นให้ไว้นั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง หรือผู้สมัครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ตัดสิทธิการเข้าร่วมการคัดเลือก Toyota Pretty
 10. ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกในรอบใดๆ แล้ว ผู้สมัครตกลงยินยอมในการมาร่วมการคัดเลือกตามที่บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นผู้ดูแลการคัดเลือก Toyota Pretty 2022 ได้มีการแจ้งไว้ตามกำหนดการการคัดเลือกก่อนหน้านี้ หากผู้สมัครไม่เข้าคัดเลือกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่)ก่อน ผู้สมัครยินยอมชดใช้ค่าเสียหายขั้นต่ำให้บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ทันทีที่ถอนตัวหรือไม่เข้าร่วมคัดเลือก
 11. *ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*